Tech Articles in Kannada

Artificial Intelligence in Kannada
Artificial Intelligence in Kannada, Tech Articles in Kannada

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಎಂದರೇನು? ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವೇ

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಎಂದರೇನು? Artificial Intelligence Meaning in Kannada: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ […]

Chatgpt vs Google Bard in Kannada | Supernewscorner
Tech Articles in Kannada, ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) vs ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ಡ್(BARD) ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ vs ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ; ChatGPT vs BARD ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಲ್ಪನೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಎಐ ಬೋಟ್ (AI Bot) ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

Metaverse in Kannada | Supernewscorner
Metaverse in Kannada, Tech Articles in Kannada

ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? Metaverse meaning in Kannada; Full detailed article in Kannada

ಮೆಟಾವರ್ಸ್, ಇ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರ್ಚುವಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Scroll to Top